PhDr. Pavel Maurer – předseda poroty

Vystudoval fakultu žurnalistiky a několik semestrů na katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU. V roce 1997 založil nezávislého gastronomického průvodce po restauracích, který dodnes vychází pod značkou Maurerův výběr Grand Restaurant. V roce 2007 založil první gastronomický festival svého druhu Prague Food Festival. V roce 2019 nastartoval nový exkluzivní rezervační projekt “Maurerův stůl”. Každoročně věnuje nejméně 100.000 korun na charitu spojenou s jídlem, bojem o zdravou výživu, záchranu surovinových zdrojů a propagaci kvalitní gastronomie. Vydal na toto téma několik knih, publikuje články, napsal také vůbec nejdelší rozhovor s Jaroslavem Foglarem, který vznikal v 80. letech téměř čtyři roky a vyšel knižně pod názvem “Ježek v kleci”. Od roku 2013 uvádí každý víkend stanice Radiožurnál jeho pravidelnou glosu “Nejezte, nepijte ani nežijte blbě!” Tato kniha je výběrem z více než 700 gastronomických glos publikovaných do roku 2019. Je předsedou poroty Česká biopotravina od jejího založení.


Tomáš Prouza

Je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem evropského sdružení EuroCommerce. Pracoval v Čechách i po Evropě a během práce pro Světovou banku poznal i řadu národních kuchyní celého světa. Vždycky rád zkouší nové věci a už se také naučil, jak moc výsledná chuť závisí na kvalitě surovin. Až jednou půjde do důchodu, chtěl by, aby odcházel jako Ten, který pomohl na pulty dostat více kvalitních českých potravin.


Michal Skala

Profesní dráhu staví na základech svého vzdělání v gastronomii a cestovním ruch.  Pracovní zkušenosti z průzkumu trhu vývoje nákupních zvyklostí a spotřebitelských trendu v Česku přenesl do category managementu maloobchodních řetězců. Vybudoval celorepublikový systém spolupráce prodejen Albert s regionálními pekaři, které osobně vyhledal a navázal s nimi spolupráci. Během spojování řetězce Interspar s Albertem, byl poradcem pro zachování atraktivní sortimentní nabídky pro zákazníky. V Globusu zodpovídá za řízení skupiny kategorií tvořící sortimentní Zdravý svět, jehož vizí je být “nejoblíbenějším místem pro nákup alternativních potravin v České republice”. Nové dodavatele pro spolupráci si vyhledává přímo v terénu, nebo dle nezávislých recenzí, kde si ověřuje poctivost a kvalitu výrobku.


Petr Havel

Agrární analytik, šéfredaktor portálu Naše voda. Téměř 30 let publikuje a komentuje témata z oblasti zemědělství, životního prostředí, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství v desítkách centrálních, tištěných i elektronických centrálních i odborných médií. Držitel Ceny Antonína Švehly za obhajobu demokracie a selského stavu, mimo jiné spoluzakladatel komise VODA na Ministerstvu zemědělství, autor a scénárista projektu „Selský rozum“ – videomagazínu Asociace soukromého zemědělství ČR.


Pavel Gregor

Celý život pracuje jako odborný novinář. V posledních letech se věnuje také PR, marketingu a digitálnímu contentu. Aktuálně působí i jako redaktor časopisu Zboží&Prodej, který je zaměřen na obchod s rychloobrátkovým zbožím na českém trhu. Miluje dobré jídlo a vyhledává kvalitní potraviny. Ve volném čase byste ho našli v přírodě, což je jeho největší druhá životní láska, hned po rodině.


Pavel Vrána

Pracuje jako metodik na Ústředním inspektorátu státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně. Specializuje se na metodiku provádění kontrol dovozu potravin ze třetích zemí, metodiku kontroly geneticky modifikovaných potravin a v roce 2016, kdy byla SZPI Ministerstvem zemědělství pověřena prováděním kontrol ekologické produkce, zavedl na SZPI metodiku provádění kontrol biopotravin – od výroby až po maloobchod, v rámci kompetencí SZPI vymezených zákonem o potravinách. Velkou část svého volného času věnuje svým koníčkům – akvaristice, teraristice a pěstování nejrůznějších botanických kuriozit. Zajímá se o zdravý životní styl, fitness a poslední dobou i rád sportuje.


Jan Dehner

Celý svůj profesní život spojil se zemědělstvím, od roku 2009 svůj pohled zúžil na ekologické zemědělství. Od roku 2016 vede první českou akreditovanou kontrolní a certifikační organizaci – KEZ o.p.s.


Margit Slimáková

Margit je v současnosti nejvýraznější specialistka na výživu a zdravotní prevenci u nás. Zakladatelka 1. českého think tanku Globopol věnujícího se tématům zdravotní prevence a výživy. Autorka bestselleru Velmi osobní kniha o zdraví a výživového doporučení Zdravý talíř. Pravidelně publikuje a přednáší, propaguje zdravou výživu na školách. Využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny.


Ing. Hana Střítecká, Dis., Ph.D.

Vysokoškolský pedagog, nutriční terapeut, odborná garantka  spolku FÉR potravina, člen výboru Aliance výživových poradců ČR nebo autorizovaná osoba pro kvalifikační standard Výživový poradce – tedy široké pole působnosti jak v teoretické (výuka, přednášky), tak i praktické rovině (nutriční poradna, spolupráce v inovaci potravinářských výrobků) v oblasti výživy jednotlivých skupin obyvatelstva nebo značení a kvality potravin pro laickou i odbornou veřejnost. Spolupracuje i s médii v pořadech černé Ovce, A Dost nebo s časopisem D Test.


Kamila Špráchalová

Narodila v Praze , kde dosud žije i působí. Ráda si hraje se slovy na jevišti, před mikrofonem i na papíře. Stejně ráda se oddává dobrému a zdravému vaření. Svou vášeň pro čistou přírodu a vyrábění produktů z ní přičítá každoročnímu chalupaření na Vysočině, kam jezdí pravidelně od čtyř let až dodnes.


Stanislava Moravcová ml.

Jídlo se definitivně stalo jejím osudem, když před patnácti lety nastoupila jako redaktorka do časopisu Apetit – zůstala tam totiž dodnes. Byla u zrodu mnoha kuchařek z jeho edice Apetit. Je nadšenou příznivkyní ekologického způsobu hospodaření.

 


Tereza Eliášová

Pracuje jako manažer projektů ve společnosti PROveletrhy s.r.o., která zastupuje v České republice největší veletrh biopotravin BIOFACH. Veletrh BIOFACH se koná každoročně v měsíci únoru v Norimberku. Osobně se o biopotraviny a o zdravou výživu zajímá již řadu let a je moc ráda, že se nabídka nových a originálních bioproduktů každoročně rozšiřuje.


Hana Zemanová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Pochází z Prahy, ale už více než deset let žije na venkově nedaleko Sedlčan. Je maminkou dvou dcer, Natálky a Elišky. Hanka se dlouhodobě profesně věnuje ekologickému zemědělství, biopotravinám a zdravému životnímu stylu. Je autorkou nejprodávanějších knih o biopotravinách a zdravé výživě: Biokuchařky, Nové biokuchařky a BioAbecedáře, které vyšly v nakladatelství Smart Press. Více o Hance najdete na jejím webu: www.biokucharka.cz.


Eva Čermáková

Eva pracuje v neziskové organizaci PRO-BIO LIGA,  jejímž posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí a která je živí. Podílí se realizaci osvětových aktivit, které pomáhají lidem najít cestu ke kvalitnímu, lokálnímu jídlu za rozumnou cenu. Baví ji workshopy a akce pro veřejnost, rozvoj  mapy českých biopotravin Kde.lovime.bio, programy pro školy, exkurze na biofarmy a zavádění participativních systémů záruky kvality potravin. Akce a projekty realizujeme pod značkou  Lovíme.bio.


Jaromíra Valečková

Po absolvování šperkařské školy v Turnově pracovala jako restaurátorka v Židovském muzeu v Praze. Užitá grafika, kterou se také zabývala, po letech zvítězila. Je autorkou loga Bio a k tomuto tématu má vztah i díky chalupě na Kokořínsku.

 

 


Eva Klánová

Od roku 2010 je jednatelkou společnosti Press21 a šéfredaktorkou časopisu Retail News. V letech 2010-2014 současně s vedením časopisu působila jako odborná asistentka na katedře Marketingu a mediálních komunikací Vysoké školy hotelové v Praze. V letech 2002-2010 byla šéfredaktorkou ekonomického měsíčníku Moderní obchod. Před tím pracovala jako redaktorka týdeníku Ekonom a v ekonomické redakci ČTK. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu řízení.

 


Veronika Válková

Vystudovala Potravinářskou chemii a biotechnologii na FCH VUT v Brně. Během doktorského studia na VFU Brno vyučovala předmět Senzorická analýza potravin.  Pracuje na Ústředním inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kde má od roku 2012 na starosti web Potraviny na pranýři. Dobré jídlo je její vášní. Ráda vaří nejen pro svou rodinu, ale i pro přátele.

 


Barbora Šimková

V současné době pracuje na Oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství, kde jak sama říká se našla a její práce se stala jejím koníčkem. Ve svém volném čase ráda připravuje pokrmy z kvalitních bioproduktů a biopotravin od českých farmářů. Zajímá se o umění a podporuje mladé začínající umělce.