Výlučně pro své členy zajišťujeme:

Poradenství

Základní poradenství

 • Pomoc s registrací do systému ekologického zemědělství a s přípravou na vstupní kontrolu
 • Pomoc s vedením evidence spojené s ekologickým zemědělstvím
 • Příprava na kontrolu a certifikaci kontrolní organizací
 • Přítomnost poradce při výkonu kontroly na požádání
 • Aktuální informace týkající se problematiky EZ (např. formuláře kontrolních organizací (abcert.czbiokont.czkez.cz, bureauveritas.cz), výklad MZe ČR k dotacím apod.)
 • Terénní poradenství EZ všeobecné

Poradenství EZ specializované

 • Toto základní poradenství vykonávají správci regionálních center a smluvní poradci Svazu PRO-BIO výhradně pro členy Svazu PRO-BIO nebo pro zájemce o členství. Správci regionálních center a smluvní poradci jsou pravidelně vzděláváni pro základní poradenství.

Informační servis

 • Členský zpravodaj – je distribuován výhradně mezi členskou základnu. Obsahuje nejaktuálnější a nejdůležitější informace týkající se EZ, které nemají ostatní ekologičtí zemědělci k dispozici a také informace nad rámec těch, které jsou zveřejněňovány.
 • Kurzy, školení, exkurze – účast na akcích pro zvyšování kvalifikace, zasílání informačních materiálů a odborných publikací (např. Bulletin EZ)
 • Účast na konferencích, stážích, …
 • Informace o grantech, dotacích a jiných podpůrných programech (MZe ČR, MŽP ČR, v zahraničí atd.). Ve spolupráci s RC Svazu PRO-BIO zapojení členů do projektů, pomoc s přípravou, pomoc se spolufinancováním

Propagace

 • Využívání ochranné známky Svazu PRO-BIO s možností regionální verze
 • Podpora prodeje členů – letáky, tašky, samolepky, receptáře, knihy, ročenky
 • Individuální reklama pro členy – výroba etiket, letáků, internetových stránek, …
 • Označení členů tabulemi PRO-BIO
 • Prezentace člena v adresáři a na internetu pro-bio.czzijubio.cz
 • Reklama členů v souvislosti s obecnou osvětou (filmy, časopisy, TK, …)
 • Společná účast na výstavách, veletrzích, jarmarcích, …
 • Public relations – kontakty na novináře, sdělovací prostředky, pořádání tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv, tiskový mluvčí

Zastupování zájmů členů

 • Lobbying za dotace, zákony, vyhlášky, kvalitní a cenově dostupné služby (např. kontrolu ekologického zemědělství)
 • Zastupování člena při problémových situacích

Marketing

 • Přednostní informace o možnostech odbytu
 • Podpora odbytových programů relevantních pro členy Svazu PRO-BIO (odbytové organizace, smlouvy o spolupráci atd.)
 • Standard a značka BIOLAND – Po dosažení standardu „Bioland” (shodný s Bio-Suisse – CH a Bio-Ernte – A) a jeho certifikaci budou moci pouze členové Svazu PRO-BIO (kteří se k tomu dobrovolně přihlásí) používat evropsky známou značku Bioland na našem i evropském trhu. Obchodní struktury Biolandu, Ernte a Bio-Suisse budou importovat pouze zboží z ČR od členů Svazu PRO-BIO, kteří dosáhli vyššího standardu PRO-BIO/Bioland.
 • Zahraniční kontakty, využití členství svazu v IFOAM.

Finance

 • Využívání prostředků Svépomocného fondu Svazu PRO-BIO (půjčky pro členy Svazu PRO-BIO).