Kdo hledá, najde...

Členství

Svaz PRO-BIO je celostátním občanským sdružením

Svaz PRO-BIO má sídlo v Šumperku a pobočky – regionální centra a odborné sekce s vlastní právní subjektivitou – na celém území České republiky. Pro své členy Svaz PRO-BIO obecně zajišťuje informační servis, poradenství, propagaci ekologického zemědělství a biopotravin, marketingovou podporu, informace o možnostech odbytu, kontakty, půjčky ze svépomocného fondu Svazu PRO-BIO a zastupování zájmů členů.

Členství ve Svazu PRO-BIO je dobrovolné,  po vzájemném splnění všech závazků je možné jej kdykoliv ukončit.

Další informace o členství

Výhody členství

Služby členům - ekozemědělcům

Služby členům – zpracovatelům, obchodníkům, podnikům služeb a poradcům, PRO-BIO Liga

Členské příspěvky

Přihláška