Svaz PRO-BIO je celostátním občanským sdružením

  • ekologických zemědělců
  • zpracovatelů
  • velkoobchodníků
  • podniků služeb
  • poradců
  • škol
  • výzkumných ústavů
  • spotřebitelů biopotravin a přátel ekologického zemědělství

Svaz PRO-BIO má sídlo v Šumperku a pobočky – regionální centra a odborné sekce s vlastní právní subjektivitou – na celém území České republiky. Pro své členy Svaz PRO-BIO obecně zajišťuje informační servis, poradenství, propagaci ekologického zemědělství a biopotravin, marketingovou podporu, informace o možnostech odbytu, kontakty, půjčky ze svépomocného fondu Svazu PRO-BIO a zastupování zájmů členů.

Členství ve Svazu PRO-BIO je dobrovolné,  po vzájemném splnění všech závazků je možné jej kdykoliv ukončit.

Další informace o členství

Výhody členství Služby členům - ekozemědělcům Služby členům – zpracovatelům, obchodníkům, podnikům služeb a poradcům, PRO-BIO Liga Členské příspěvky Přihláška