Kdo hledá, najde...

Vzdělávání

Vzdělávání je jednou z hlavních náplní činnosti Svazu PRO-BIO už od počátku jeho vzniku. Vzdělávací činnost se zaměřuje na následující oblasti:

Odborné akce

Svaz PRO-BIO pořádá, organizuje a podporuje semináře, přednášky, konference, odborné exkurze, kurzy na ekofarmách, pracovní pobyty u zkušených ekozemědělců, dny otevřených dveří. Aktuální nabídku akcí naleznete ZDE. Tématicky se v rámci odborných akcí věnujeme: dotacím, legislativě, zaměstnanosti, odbytu, marketingu, PR, sociálnímu podnikání, přenosu výzkumu do praxe, atd.

Vydavatelská činnost

Svaz PRO-BIO se zabývá publikační činností, vydává knihy, bulletiny, sborníky, příručky, zajišťuje odborné překlady, informace pro zemědělce a letáky k propagaci ekologického zemědělství a biopotravin. Publikace můžete objednat a zakoupit ZDE.

Odborná knihovna

Informační centrum v Šumperku disponuje unikátní sbírkou knih, časopisů a dalších materiálů z oblasti ekologického zemědělství a biopotravin.