V případě zájmu o členství ve PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců je nutné:

  • vyplněnou a řádně podepsanou přihlášku zaslat poštou nebo elektronicky na centrálu svazu
  • projít schvalovacím řízením správní radou
  • v případě kladného stanoviska správní rady, je zaslána faktura k úhradě členského příspěvku, který je nutné uhradit
  • po úhradě příspěvku je zasláno potvrzení o řádném členství, a následně lze využívat všech služeb

Přihlášky: