Kdo hledá, najde...

TEAM-UP

Číslo projektu: 101103653
Doba trvání:
15.6.2023 – 14.7.2027


Popis projektu:

Cílem projektu TEAM-UP je vytvořit učební osnovy a výukové materiály na téma „obnova stanovišť“ pro odborné školy v oblasti zemědělství, lesnictví a zahradní architektury. Na vývoji těchto osnov a výukových materiálů spolupracují čtyři odborné školy z Německa, Norska, Španělska a České republiky s vědci a odborníky z praxe z těchto čtyř zemí. Od podzimu 2024 budou tyto osnovy vyučovány na těchto čtyřech školách a dále rozvíjeny společně se studenty.


Koordinátor projektu:

Prof. Dr. Markus Meyer
Nationaler und Internationaler Naturschutz
Hochschule Anhalt
Strenzfelder Allee 28
D-06406 Bernburg
Tel: +49 3471 355 1113
E-Mail: markus.meyer@hs-anhalt.de

Ryan Campbell

Hochschule Anhalt
Strenzfelder Allee 28
D-06406 Bernburg
Tel: +49 177 9106799
E-Mail: ryan.campbell@hs-anhalt.de


Účastníci projektu

Prof. Dr. Markus Meyer
Prof. Dr. Anita Kirmer
Prof. Dr. Sabine Tischew
Prof. Dr. Marcel Heins
M.Sc. Vera Grünhage
M. Sc. Ryan E. Campbell

Další partneři projektu

Haldensleben Technical College (Německo)
Norges grønne fagskole – Vea (Norsko)
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola (Česká republika)
IES „El Palmeral“ (Španělsko)
Advanced Digital Innovation Center of the Valencian Community (Španělsko)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česká republika)
Norský institut pro výzkum přírody (Norsko)
Univerzita v Alicante (Španělsko)

Nadace kulturní krajiny Saska-Anhaltska (Německo)
Německá zemědělská společnost (Německo)
Hæhre Entreprenør AS(Norsko)
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (Česká republika)
AGRESTA S. COOP(Španělsko)
Evropská pobočka Společnosti pro ekologickou obnovu


Financováno programem Erasmus+, ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE

Financováno Evropskou unií

Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.