Kdo hledá, najde...

Poradenství

Pro členy Svazu PRO-BIO

Poradenství v oblasti ekologického zemědělství je stěžejní aktivitou Svazu PRO-BIO. Svaz PRO-BIO jej zajišťuje pro své členy – zemědělce prostřednictvím vyškolených poradců. Poradci působí v jednotlivých regionech a každý zemědělec, který potřebuje radu, se může obrátit na správce svého regionálního centra.

Cílem poradenství je připravit podniky na řádnou kontrolu ekologického zemědělství (EZ) a její hladký průběh, na kontroly cross-compliance, pomoci se zpracováním havarijních plánů, evidencí, projektů atd. Poradci jsou schopni pomoci zemědělcům s přechodem na ekologický systém hospodaření, podávají informace o kontrolních organizacích EZ v ČR (www.abcert.czwww.biokont.czwww.kez.czwww.bureauveritas.cz), vysvětlují rozdíly a shody u jednotlivých kontrolních organizací, v neposlední řadě řeší odborné dotazy a úkoly jednotlivých členů přímo v podnicích (např. havarijní plány, evidence hnojení, evidence POR, dodržování cross-compliance, uspořádání zimovišť skotu z pohledu NR 2092/91). Na centrále Svazu mohou členové mimo jiné získat také informace k tomu, jak provozovat sociální podnik v podmínkách ekofarmy, nebo jak se podílet na sociálním začleňování a řešit zaměstnanost na venkově.

Poradenství pro producenty a zpracovatele biopotravin poskytuje Svaz PRO-BIO na základě individuálních požadavků.

Pro širokou veřejnost

Základní informace o ekologickém zemědělství obdrží všichni zájemci z řad zemědělců i široké veřejnosti v informačních centrech IC a informačních místech IM po celé republice. Provozování IC a IM probíhá v rámci běžících poradenských projektů Svazu PRO-BIO. Svaz PRO-BIO připravuje financování poradenství z Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014 – 2020.