Kdo hledá, najde...

Poradenství

Pro členy Svazu PRO-BIO

Poradenství v oblasti ekologického zemědělství je stěžejní aktivitou Svazu PRO-BIO. Svaz PRO-BIO jej zajišťuje pro své členy – zemědělce prostřednictvím vyškolených poradců. Poradci působí v jednotlivých regionech a každý zemědělec, který potřebuje radu, se může obrátit na správce svého regionálního centra. Kontakty na jednotlivé správce naleznete zde.

Cílem poradenství je připravit podniky na řádnou kontrolu ekologického zemědělství (EZ) a její hladký průběh, na kontroly cross-compliance, pomoci se zpracováním havarijních plánů, evidencí, projektů atd. Poradci jsou schopni pomoci zemědělcům s přechodem na ekologický systém hospodaření, podávají informace o kontrolních organizacích EZ v ČR (www.abcert.czwww.biokont.czwww.kez.czwww.bureauveritas.cz), vysvětlují rozdíly a shody u jednotlivých kontrolních organizací, v neposlední řadě řeší odborné dotazy a úkoly jednotlivých členů přímo v podnicích (např. havarijní plány, evidence hnojení, evidence POR, dodržování cross-compliance, uspořádání zimovišť skotu z pohledu NR 2092/91). Na centrále Svazu mohou členové mimo jiné získat také informace k tomu, jak provozovat sociální podnik v podmínkách ekofarmy, nebo jak se podílet na sociálním začleňování a řešit zaměstnanost na venkově.

Poradenství pro producenty a zpracovatele biopotravin poskytuje Svaz PRO-BIO na základě individuálních požadavků.

Pro širokou veřejnost

Poradenské služby v oblasti ekologického zemědělství pro širokou veřejnost poskytuje PRO-BIO Poradenské centrum formou Certifikačního schématu ADVIGREEN. Hlavním cílem Certifikačního schématu ADVIGREEN je zajistit poskytování kvalitní poradenské služby v oblasti zemědělství. Vlastníkem Certifikačního schématu je ÚZEI – jeho užívání je umožněno uzavřením smlouvy o používání certifikačního schématu a dodržením podmínek používání certifikačního schématu.

PRO-BIO Poradenské centrum poskytuje poradenské služby v oblasti zemědělství, výroby potravin a krmiv a dalších oblastí se zemědělstvím souvisejících v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění. Systém řízení poradenské služby probíhá dle Příručky kvality Poradenského centra.

 

Certifikovaná poradenská služba probíhá v těchto krocích:

 1. Příjem poptávky od klienta – formou žádosti o poradenskou službu (Žádost.docŽádost.pdf)
 2. Výběr nejvhodnějšího poradce (Seznam poradců)
 3. Sepsání smlouvy o provedení poradenské služby (Smlouva o poskytování poradenských služeb)
 4. Zadání poradenské služby konkrétnímu poradci
 5. Provedení poradenské služby poradcem u klienta
 6. Vystavení a odeslání faktury za provedenou poradenskou službu klientovi
 7. Vyhodnocení zpětné vazby od klienta

Poradenské centrum zajišťuje konzistentní a profesionální přístup ke všem klientům formou Etického kodexu poradce.

Max. reakční doba pro komunikaci s klientem je 5 pracovních dní.

 

Postup pro řízení stížností:

 1. Příjem a zaevidování stížnosti formou dotazníku, dopisu, e-mailu či tel. hovoru od klienta po ukončení poradenské služby (přijímají a evidují se i anonymní stížnosti)
 2. Zaevidování stížnosti
 3. Vyřešení stížnosti včetně jejího zaevidování provede pověřený pracovník
 4. Stížnost se považuje za vyřešenou zasláním odpovědního dopisu či e-mailu stěžovateli
 5. Na základě stížnosti provede pověřený pracovník opatření v systému kvality případně vyřeší opatření s konkrétním poradcem

Doba pro vyřízení stížností je max. 30 dní ode dne přijetí stížnosti.

 

V případě zájmu o poradenskou službu nás prosím kontaktujte telefonicky v pracovní době (PO – PÁ – 9:00 – 14:00hod), e-mailem či osobně po předchozí domluvě.                                                                                                                                                                            

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 1852/53 B
787 01 Šumperk

tel: 583 216 609

e-mail: pro-bio@pro-bio.cz