Kdo hledá, najde...

Staňte se členem

Čím víc nás bude, tím lépe dosáhneme na větší podporu ekologického zemědělství... včetně té dotační

Kdo jsme a co děláme?

Jsme nevládní zemědělská organizace, která se specializuje na ekologické zemědělství. Sdružujeme ekologické zemědělce, zpracovatele a prodejce biopotravin. Vzděláváme, informujeme a prosazujeme změny v oblasti ekologického zemědělství v rámci české i evropské legislativy. Poskytujeme
poradenství a hájíme zájmy našich členů.

Řekli o nás

Jsme střední farma a ekologické zemědělství se snažíme dělat co nejlépe, přesto občas s něčím potřebujeme poradit nebo pomoci a pořád se máme co učit. A přesně proto jsme členy Svazu PRO-BIO. Díky nim a jejich aktivitě jsou například ceny biovýrobků v dotačním programu ovoce do škol a mléko do škol na adekvátní úrovni. Bez jejich práce bychom do škol svoje biovýrobky nemohli dodávat, protože úhrada za ně by byla pod hranicí výrobních nákladů. Kromě toho společně řešíme odbyt biovýrobků v rámci regionu. Bojují za nás, ekologické zemědělce, ze všech zemědělských organizací nejvíce a je to vidět. Má smysl být členem Svazu PRO-BIO.
Ing. Josef Tománek
Ekofarma Javorník
V loňském roce jsem měl problém se SZIFem v rámci dotace na ekologické sady. Něco jsem popletl a dotace mi byla významně pokrácena. Díky aktivitě Svazu PRO-BIO a jejich pomoci jsem na základě odvolání dostal vše vyplacené. Bez intervence Svazu by to tak určitě nedopadlo. Jsem členem už dlouho, využívám i svépomocného fondu.
Vladimír Jemelík
farma Rytířova Lhota
Do ekologického zemědělství jsme vstoupili v roce 2009. Jsem rád, že jsme to udělali a že jsme zároveň členy Svazu PRO-BIO. Pomohli nám v mnoha oblastech. Od poradenství po odbyt. Bez členství ve Svazu by naše ekonomika nevypadala tak, jak vypadá. Díky tomu jsme vybudovali také vlastní zpracovatelské kapacity - minimlékárnu. Mléko tak nyní dodáváme do Družstva ČESKÉ BIOMLÉKO a část zpracováváme na farmě a dodáváme přímo do obchodní sítě. Odbytová společnost PRODEJ-BIO, kterou Svaz založil a vlastní, nám pomáhá s odbytem rostlinné produkce naší farmy.
Ing. Miloš Pátek
farma RUBELIT, s.r.o.
S počtem členů roste i naše schopnost něco prosadit
Při přípravě dotací a jejich pravidel hraje významnou roli síla organizace a počet jejích členů. Proto, pokud chceme mít při finalizaci pravidel a sazeb dotací pro ekologické zemědělce (nejen opatření ekologické zemědělství, ale také vyšší % financování v investicích, finance v agro-envi, podpora mladých ekologických zemědělců apod.) větší sílu, potřebujeme i Vaši pomoc a spolupráci ve formě členství. Nejedná se ale jen o dotace, jednáme například o pronájmu státní půdy ekologickým zemědělcům, biopotravinách do škol, legislativě ekologického zemědělství atd.
Rozumíme ekologickému zemědělství jako málokdo jiný
Specializujeme se na něj totiž už více než 30 let. Máme perfektní znalosti v oboru ekologického zemědělství a dokážeme poradit. Za našimi členy si stojíme. Když mají problém, pomůžeme jim.
Soustředíme se výhradně na ekologické zemědělství
Na rozdíl od jiných sdružení se soustředíme pouze na ekologické zemědělství. Nemáme tedy střet zájmu, zda prosazovat zájmy ekologických nebo konvenčních sedláků, prosazujeme ty ekologické.
Jak se přihlásit do svazu?

Naše služby

Prosazujeme zájmy našich členů

  • Zastoupení v rámci lobbingu vůči dotacím pro ekologické zemědělství, prosazení biopotravin do veřejného stravování, škol, školek, nová legislativa pro EZ od roku 2022 apod.

Poskytujeme informační servis a poradenství

  • Poskytujeme prioritní informace ve vztahu k dotacím a pravidlům podpory, možnostem odbytu, zpracování atd.
  • Poskytujeme pravidelný informační servis a poradenství – pomoc s vedením evidence spojené s ekologickým zemědělstvím, příprava na kontrolu a certifikaci kontrolní organizací a přítomnost poradce při výkonu kontroly na požádání, aktuální informace týkající se problematiky EZ (např. formuláře kontrolních organizací, výklad Mze a SZIFu k dotacím, zastoupení vůči státní správě v případě problémů na farmě – přestřiky, odvolání vůči SZIFu, škody vlkem, apod.)
  • Poskytujeme terénní poradenství EZ v rámci poradců soustředěných při našich regionálních centrech

Propojujeme a školíme

  • Propojujeme ekologické zemědělce a instituce v ČR
  • Pořádáme semináře, workshopy, exkurze a webináře na míru poptávce členské základny (aktuálně pro členy připravujeme témata jako zelená nafta, SZP po roce 2023, marketing biopotravin, ekonomika biofarem, pěstování biobrambor a jejich ekonomika, zpracování hovězího masa na farmě atd.)

Pomáháme s propagací

  • Pořádáme akce přímo u členů – na farmách, prezentace EZ
  • Poskytujeme marketingové poradenství a PR služby

Poskytujeme bezúročné půjčky

  • Díky svépomocnému fondu poskytujeme bezúročné půjčky na rozvoj ekologických farem
V poslední době se nám mimo jiné podařilo prosadit možnost zařazení nových hektarů do ekologického zemědělství (které nebyly pod závazkem ekologického zemědělství v období 2014-2020) a to od roku 2021, nebo sazbu pro biopotraviny v rámci programu ovoce do škol a mléko do škol, která odpovídá realitě bioprodukce.
Kateřina Urbánková
manažerka Svazu PRO-BIO

Jak se přihlásit do svazu?

Pro přihlášení do svazu vyplňte přihlášku. Pokud máte další otázky nebo chcete s něčím poradit, vyplňte jednoduchý kontaktní formulář a my se Vám ozveme.