Kdo hledá, najde...

Služby ekozemědělcům

Ekologičtí zemědělci jsou hlavní cílovou skupinou, na kterou Svaz PRO-BIO zaměřuje svoji činnost. Ekologičtí zemědělci se sdružují v regionálních skupinách tzv. regionálních centrech Svazu PRO-BIO, které spravuje volený správce. Aktivity nadregionálního charakteru koordinuje a vykonává celostátní vedení Svazu PRO-BIO se sídlem v Šumperku.

V rámci řádného členství Svaz PRO-BIO pro zemědělské podniky zajišťuje:

Poradenství

Informační servis

Propagace a osvěta

Podpora rozvoje