Ekologičtí zemědělci jsou hlavní cílovou skupinou, na kterou Svaz PRO-BIO zaměřuje svoji činnost. Ekologičtí zemědělci se sdružují v regionálních skupinách tzv. regionálních centrech Svazu PRO-BIO, které spravuje volený správce. Aktivity nadregionálního charakteru koordinuje a vykonává celostátní vedení Svazu PRO-BIO se sídlem v Šumperku.

V rámci řádného členství Svaz PRO-BIO pro zemědělské podniky zajišťuje:

Poradenství

 • Pomoc při vyplnění žádosti o registraci v systému ekologického zemědělství na základě individuální dohody
 • Příprava na kontrolu a certifikaci akreditovanou kontrolní organizací – pomoc při vedení předepsané evidence a vyplnění formulářů (hlášení za uplynulý rok, plán ekologického zemědělství pro následující rok)
 • Přítomnost poradce při výkonu kontroly některou kontrolní organizací na požádání u správce regionálního centra
 • Aktuální informace týkající se problematiky ekologického zemědělství (např. formuláře kontrolních organizací, výklad MZe ČR k dotacím, výklad zákona a vyhlášky apod.), doporučení specializovaného poradce Vzdělávací akce – semináře, exkurze, kurzy, polní dny.

Informační servis

 • Odborné publikace
 • Propagační materiály
 • Elektronické zasílání Členského zpravodaje
 • Pozvánky na vzdělávací a propagační akce pořádané Svazem PRO-BIO – semináře, exkurze, konference, biojarmarky
 • Zastupování zájmů členů vůči kontrolní organizaci či státním orgánům

Propagace a osvěta

 • Propagace výrobků a služeb členů (internet, katalogy, média, výstavy)
 • Informace o možnostech odbytu
 • Celostátní osvěta na poli ekologického zemědělství (dny otevřených dveří, publikační činnost)
 • Označení podniků zapůjčenou členskou tabulí (podrobnosti v záložce Publikace)

Podpora rozvoje

 • Možnost využití Svépomocného fondu Svazu PRO-BIO pro nákup strojů a zařízení, zvířat, pro výkup produkce,  při nenadálých a živelných událostech.