Kdo hledá, najde...

Pro zemědělce

Základní principy ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství je hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny. Rozvíjí se již několik desetiletí a od r. 1994 je součástí zemědělské politiky EU.

Základní informace

Ekologický zemědělec je každý, kdo podniká v ekologickém zemědělství – ekologický zemědělec, výrobce biokrmiv, dodavatel bioosiv a biosadby a ekologický včelař.

Mohlo by vás zajímat

Chci se stát ekozemědělcem

Dotace a legislativa ekozemědělců