Pobočka Bioprodejny Svazu PRO-BIO je občanským sdružením vytvořeným Svazem PRO-BIO v souladu se zákonem č. 83/1990 o sdružování občanů a v souladu s platnými stanovami Svazu PRO-BIO jako pobočka – odborná sekce. Byla založena v roce 1996. Dnes sdružuje téměř 80 členů – nezávislých maloobchodních prodejen, distributorů, výrobců a zpracovatelů biopotravin, jídelen a restaurací nabízejících biopotraviny po celé České republice.

Sídlo pobočky:

BIOprodejny Svazu PRO-BIO
Gočárova 516, 500 02, Hradec Králové 2
Správce: Ing. Jana Lukešová

Členství a jeho výhody:

Vznik, formy a práva a povinnosti členů jsou v souladu s platnými stanovami Svazu PRO-BIO. Pokud se chcete stát našimi členy, vyplňte nejprve standardy a následně přihlášku do Svazu PRO-BIO a kontaktujte nás.

Činnosti pobočky:

 • Vedení a správa profesního svazu maloobchodních prodejců biopotravin a rozvíjení sítě členských prodejen biopotravin, poskytování poradenství, odborné vzdělávání členů.
 • Propagace ekologického zemědělství a spotřeby biopotravin, osvěta.
 • Podpora spolupráce mezi ekozemědělci, bioproducenty, bioprodejci a spotřebiteli.

Aktivity pobočky:

 • Vedení a správa profesního svazu maloprodejců biopotravin a rozvíjení sítě členských prodejen biopotravin
 • Vedení a rozvoj profesního svazu maloprodejců biopotravin, poradenská pomoc členům, prosazování potřeb členů a svazu.
 • Řízení a rozvoj sítě registrovaných prodejen, jídelen, restaurací, bioklubů a dalších odbytových míst, nabízejících biopotraviny.
 • Propagace, administrativa.
 • Spolupráce s ostatními členy a pobočkami svazu.
 • Vzdělávací semináře, analýza legislativního prostředí v oboru ekologického zemědělství.
 • Propagace ekologického zemědělství a spotřeby biopotravin, osvěta
 • Vytváření pozitivního povědomí o ekologickém zemědělství a biopotravinách mezi laickou i odbornou veřejností, profesní vzdělávání prodejců biopotravin.
 • Spolupráce s médii (PR), tvorba a distribuce letáků a jiných propagačních materiálů.
 • Společné propagační a prodejní akce na podporu prodeje biopotravin.
 • Podpora spolupráce mezi ekozemědělci, bioproducenty, bioprodejci a spotřebiteli.
 • Podpora ekozemědělců je zaměřena na zprostředkování zpětné vazby mezi spotřebiteli a ekozemědělci, na propagaci ekoagroturistiky a na pomoc jednotlivým zemědělcům s odbytem biovýrobků. Vzájemná spolupráce přispívá k podpoře obnovy venkova a krajiny a postupnému prosazování principů trvale udržitelného způsobu života.

Chcete-li se stát také jednou z registrovaných bioprodejen Svazu PRO-BIO, prosím kontaktujte správce pobočky.

Fotogalerie valná hromada bioprodejny:

Mohlo by vás zajímat

O nezávislých prodejcích PRO-BIO

Legislativa