Kdo hledá, najde...

Chci se stát zpracovatelem

Pokud se chcete stát zpracovatelem či výrobcem potravin (definuje NR(EHS) 178/2002 ) v kvalitě BIO (definuje NR(EHS)2092/81), postupujte dle následujících kroků:

 1. Výrobci biopotravin (zpracovatelé) jsou povinni se registrovat na Mze ČR. Formulář registrační žádosti naleznete v příloze Zákona 242/2000 Sb.
 2. Dále jsou povinni projít vstupní kontrolou, kterou provádí kontrolní organizace. Můžete si vybrat ze tří kontrolních organizací (www.abcert.cz, www.biokont.cz, www.kez.cz) a domluvit se přímo u vybrané organizace. V průběhu kontroly se ověří toky biosurovin a biovýrobků sledováním vstupů a výstupů. Kontrolní proces začíná popisem podniku (příloha III. B., č.1 Nařízení), který zahrnuje zejména:
  • název a adresu podniku,
  • údaje o sortimentu výrobků a vzory označování biovýrobků,
  • receptury biovýrobků, které podnik vyrábí,
  • plány umístění všech zařízení, která se používají na skladování, zpracování a balení biosurovin a biovýrobků.
 3. Pro účely kontroly musí být u výrobce k dispozici prokazatelné záznamy, ze kterých je možné převzít následující informace (příloha III. B., č. 3 Nařízení):
  • původ, druh a množství zemědělských surovin dodaných do podniku,
  • druh, množství a odběratelé zpracovaných biopotravin, které byly z podniku vydány,
  • všechny další informace požadované kontrolním pracovištěm, jako například původ, druh a množství surovin, přídavných a pomocných látek pro zpracování hotového produktu, receptury a protokoly o zpracování.

K ujasnění pravidel je vhodné využít odborné poradenství, poskytované zejména poradci Svazu PRO-BIO v regionálních centrech PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Mohlo by vás zajímat

Základní informace pro zpracovatele

Dotace a legislativa