Členské příspěvky od roku 2007, schválené valnou hromadou 4.4.2007 v Chrudimi, činí:

Ekologičtí zemědělci

– dle výměry obhospodařované půdy

 • Podnik s výměrou do 50 ha:
  základní poplatek 500,- Kč
  platba za výměru 40,- Kč/ha z.p.
  minimálně však 1.000 Kč
 • Podnik s výměrou nad 50 ha
  základní poplatek 1.000,- Kč
  platba za výměru 40,- Kč/ha z.p.
  maximálně však 19.000 Kč

Zpracovatelé, velkoobchodníci, podniky služeb a poradci

Zpracovatelé a velkoobchodníci

Při obratu biopotravin:

 • do 3 mil.Kč 2.000 Kč
 • nad 3 mil.Kč 5.000 Kč
 • 1.100,- Kč – Prodejny biopotravin, každá další prodejna 550,-Kč
 • 1.000,- Kč – Školy, NNO
 • 2.000,- Kč – Podniky služeb, poradci, výzkumné ústavy
 • 365,- Kč – Spotřebitelé