• Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Členské příspěvky

Členské příspěvky od roku 2007, schválené valnou hromadou 4.4.2007 v Chrudimi, činí:

Ekologičtí zemědělci

Dle výměry obhospodařované půdy:

Zpracovatelé, velkoobchodníci, podniky služeb a poradci

Zpracovatelé a velkoobchodníci

Při obratu biopotravin: