Kdo hledá, najde...

Členské příspěvky

Ekologičtí zemědělci

Dle výměry obhospodařované půdy:

Zpracovatelé, velkoobchodníci

Zpracovatelé a velkoobchodníci

Při obratu biopotravin:

Prodejny, školy, NNO, podniky služeb a poradci

Kolektivní členství partnerského typu (přidružené členství, propojené podniky)