Členské příspěvky od roku 2007, schválené valnou hromadou 4.4.2007 v Chrudimi, činí:

Ekologičtí zemědělci

Dle výměry obhospodařované půdy:

 • Podnik s výměrou do 50 ha:
  • základní poplatek 500 Kč
  • platba za výměru 40 Kč/ha z.p.
  • minimálně však 1 000 Kč
 • Podnik s výměrou nad 50 ha:
  • základní poplatek 1 000 Kč
  • platba za výměru 40 Kč/ha z.p.
  • maximálně však 19 000 Kč

Zpracovatelé, velkoobchodníci, podniky služeb a poradci

Zpracovatelé a velkoobchodníci

Při obratu biopotravin:

 • do 3 mil. Kč 2 000 Kč
 • nad 3 mil. Kč 5 000 Kč
 • 1 100 Kč – Prodejny biopotravin, každá další prodejna 550 Kč
 • 1 000 Kč – Školy, NNO
 • 2 000 Kč – Podniky služeb, poradci, výzkumné ústavy
 • 365 Kč – Spotřebitelé