Kdo hledá, najde...

O soutěži

Historie
Porota
Pravidla
Přihláška


Soutěž o nejlepší biopotravinu roku je kláním s dlouholetou tradicí. V letošním roce je to již 23. ročník.

O prestižní titul se každoročně uchází desítky výrobků – potravin vyprodukovaných tuzemským ekologickým zemědělstvím. Účast v soutěži nabízí výrobcům biopotravin jedinečnou příležitost pro zviditelnění svých výrobků jak mezi obchodníky samotnými, tak pro zpopularizování mezi širokou veřejností. Soutěž je každoročně pořádána pod záštitou ministra zemědělství a ústředního ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Celkový vítěz soutěže včetně vítězů jednotlivých kategorií má právo užívat pro vítězný výrobek označení Nejlepší biopotravina, doplněný příslušným letopočtem.

Účast v soutěži je neocenitelnou marketingovou příležitostí. Nominované biopotraviny budou představeny v médiích. Soutěž podporují internetové informační portály:

bioměsíčník, lovime.bio (PRO-BIO Liga), myjsmebio.cz, aktualne.cz a časopisy zaměřené na maloobchod Zboží&Prodej Retail News.

Celkový vítěz soutěže získá zdarma vícedenní vstupenky na světový veletrh biopotravin BioFach v Norimberku pro dvě osoby. Soutěž je příležitostí prohloubit mezi spotřebiteli povědomí o biopotravinách českého původu a podpořit vynikající kvalitu v celém dodavatelském řetězci oboru biopotravin.

Na náležitosti, jež vyžaduje produkce biopotravin, u výrobků do soutěže přihlášených dohlédne povolaná organizace. Jedním z partnerů soutěže je společnost KEZ, o.p.s., první česká akreditovaná kontrolní a certifikační organizace zajišťující odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR – více než dvacet let existence a podpory podnikatelského úsilí v tržním prostředí a mezinárodních kontaktech dovedlo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR do pozice vrcholového reprezentanta českého obchodu a cestovního ruchu, respektovaného odbornou veřejností, státními institucemi i odbornými evropskými organizacemi.

FÉR Potravina – Nezisková organizace provozující projekt FÉR potravina – čte etikety za vás. Pomáhá lidem vyznat se v potravinách. Zejména v jejich kvalitě a složení, protože informace na obalech (etiketách) potravin jsou vytištěny poměrně malým písmem a hlavně, ne každý ví, co vlastně znamenají. Označují pro spotřebitele potraviny bez zbytečných aditiv, se známým původem a s vysokým obsahem základních složek, z nichž by měly být vyrobeny.

Svaz vinařů České republiky, o. s. – Svaz vinařů České republiky (dříve Českomoravská vinohradnická a vinařská unie) byl založen 24. 6. 1993 ve Velkých Bílovicích. Vznik SV ČR byl vynucen hospodářsko politickou situací. SV ČR hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína prostřednictvím jednotné organizace, jak v našem státě, tak vůči zahraničí. Podílí se na legislativním procesu „vinařského zákona“ a předpisů EU. Je vydavatelem časopisu Vinařský obzor. Členem SV ČR jsou právnické i fyzické osoby podnikající v uvedených oborech a drobní vinaři prostřednictvím vinařských spolků v obcích. (kontakt: Ing. Petr Marcinčák – EKOVÍN – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s., tel.+420 736 489 351, petr@marcincak.cz).

Soutěž je pořádána již po třiadvacáté. Svaz PRO-BIO se po jedenácti letech stal samostatným vyhlašovatelem soutěže. Do roku 2011 byla soutěž vyhlašována ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky.