Kdo hledá, najde...

Dotace a legislativa zpracovatelů

Výroba biopotravin se řídí podle Nařízení Rady v Příloze III. A a III. B

Výrobci biopotravin včetně faremních zpracovatelů jsou podpořeni v rámci Programu rozvoje venkova v rámci Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – od 3. kola je možné dostat na zpracování bioprodukce až 20 preferenčních bodů.

Další podrobné informace poskytnou zájemcům pracoviště SZIF nebo manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Mohlo by vás zajímat

 Informace pro výrobce biopotravin - aktuality

Základní informace pro zpracovatele

Jak se stát BIO zpracovatelem