Kdo hledá, najde...

Chci se stát ekozemědělcem

Pokud chcete vstoupit do systému ekologického zemědělství, postupujte dle následujících kroků:

Před vlastním přihlášením do systému musí zemědělec zahájit hospodaření podle platné ekologické legislativy – Zákon 242/2000 Sb. a NR(EHS) 2092/91. K ujasnění pravidel je vhodné využít odborné poradenství poskytované zejména poradci Svazu PRO-BIO nebo v regionálních centrech PRO-BIO.

Pokud již  hospodaříte a máte pozemky řádně zaregistrovány do LPIS, je nutné si vybrat kontrolní organizaci EZ (www.abcert.cz, www.biokont.cz, www.kez.cz, www.bureauveritas.cz) a absolvovat vstupní kontrolu do EZ, kterou si domluvíte přímo u vybrané organizace.

Po úspěšné vstupní kontrole odešle sám zemědělec vyplněnou registrační žádost na MZe ČR (formulář žádosti zpravidla mají inspektoři kontrolních organizací u sebe) a osvědčení o zemědělské činnosti. Nově se od roku 2012 nepřikládá k žádosti o registraci 1000 Kč kolek. Od této chvíle začíná běžet doba registrace, na jejímž konci je žadatel zařazen do seznamu ekologických zemědělců ČR a může v následujícím nejbližším možném termínu (polovina května) požádat o zařazení do nadstavbových agro-envi titulů osy II PRV na příslušné Zemědělské agentuře MZe ČR.

Mohlo by vás zajímat

O ekozemědělství

Dotace a legislativa ekozemědělců