Kdo hledá, najde...

Stanovy Svazu PRO-BIO

PRO-BIO
Svaz ekologických zemědělců, z.s.
STANOVY SPOLKU

Preambule:

MY- rolníci, zpracovatelé, obchodníci, zástupci škol, nevládních organizací, spotřebitelé, přátelé přírody, cítící odpovědnost za budoucnost zdravého životního prostředí, jehož jsme všichni součástí, a usilujíce o prosperitu své práce, jsme se rozhodli sdružit ve Svazu PRO-BIO.

Naším cílem je trvale udržitelným ekologickým zemědělstvím chránit životní prostředí, přírodu a její zdroje, produkovat kvalitní biopotraviny a spoluvytvářet harmonickou kulturní krajinu. Pečovat o pestrost života, vytvářet slušné životní podmínky pro člověka a chovaná zvířata a tím udržet zemědělství jako tradiční obor lidské činnosti.

Stanovy ke stažení