Kdo hledá, najde...

Svépomocný fond

Svaz PRO-BIO soustřeďuje finanční prostředky poskytnuté na rozvoj ekologického zemědělství od zahraničních i našich sponzorů. Tyto prostředky mají možnost čerpat formou výhodných půjček členové Svazu PRO-BIO, kteří o ně požádají a splní kritéria pro poskytnutí půjčky, na základě schválení ze strany rady Svazu PRO-BIO. Prostředky jsou určeny na nákup strojů, zvířat a zařízení, na výkup produkce a na ostatní účely, jako jsou živelní pohromy apod. Pořadí uspokojení žádostí určuje pětičlenná rada svépomocného fondu, která zasedá vždy na začátku každého čtvrtletí. Řídí se datem podání žádosti, ale také prioritami v době podání žádosti.

Dokumenty ke svépomocnému fondu ke stažení:

Žádost musí obsahovat doporučení příslušného regionálního centra Svazu PRO-BIO – správce Vašeho RC (druhá strana žádosti). Žádost spolu s přílohami zasílejte na adresu centrály Svazu PRO-BIO.

Předseda správní rady Svépomocného fondu Svazu PRO-BIO:

Ing. Přemysl Čech, Svaz PRO-BIO
Nemocniční 1852/53
787 01  Šumperk
Tel: 602 419 224
premysl@farmacechovi.cz