Soutěž Česká biopotravina je kláním s dlouholetou tradicí. O prestižní titul se každoročně uchází desítky výrobků – potravin vyprodukovaných tuzemským ekologickým zemědělstvím. Účast v soutěži nabízí výrobcům biopotravin jedinečnou příležitost pro zviditelnění svých výrobků jak mezi obchodníky samotnými, tak pro zpopularizování mezi širokou veřejností. Soutěž je každoročně pořádána pod záštitou ministra zemědělství.

Vítěz soutěže má právo užívat pro vítězný výrobek označení Česká biopotravina, doplněný příslušným letopočtem. Vítěz každé z kategorií má právo užívat pro vítězný výrobek označení Vítěz kategorie Česká biopotravina, opět doplněný označením roku, za který byl titul udělen.

Účast v soutěži je neocenitelnou marketingovou příležitostí. Nominované biopotraviny budou představeny v médiích. Soutěž podporují internetové informační portály:

Bio-info.cz, Biospotřebitel (PRO-BIO Liga), Nazeleno.cz a časopisy zaměřené na maloobchod Zboží&Prodej Retail News.

Partnerem soutěže je rovněž Deník, nejvýznamnější regionální noviny u nás.

Celkový vítěz soutěže získá zdarma zájezd na světový veletrh biopotravin BioFach v Norimberku pro dvě osoby, včetně ubytování v hotelu. Soutěž je příležitostí prohloubit mezi spotřebiteli povědomí o biopotravinách českého původu a podpořit vynikající kvalitu v celém dodavatelském řetězci oboru biopotravin.

Na náležitosti, jež vyžaduje produkce biopotravin, u výrobků do soutěže přihlášených dohlédne povolaná organizace. Jedním z partnerů soutěže je společnost KEZ, o.p.s., první česká akreditovaná kontrolní a certifikační organizace zajišťující odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství – ČTPEZ podporuje iniciativy zaměřené na posílení konkurenceschopnosti ekologického zemědělství, rozvoj produkce, distribuce, prodeje a spotřeby biopotravin,realizaci vědeckých výzkumných, technologických a inovačních aktivit,iniciaci, tvorbu a implementaci strategických dokumentů. Platforma byla založena v souladu s iniciativou TP Organics a s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004, týkající se vytvoření technologických platforem, publikované v COM (2004) 353 final. Zastoupení jednotlivých členů platformy poskytuje dostatečnou garanci spolupráce v celém sektoru, která by měla přispět k řešení jeho problémů. Jejími členy jsou jak výzkumné ústavy a vysoké školy, tak zástupci privátního sektoru z řad prvovýrobců i zpracovatelů produktů ekologického zemědělství. (kontakt: Kateřina Čapounová, tel.+420 602 522 335, media@ctpez.cz).

Svaz vinařů České republiky, o. s. – Svaz vinařů České republiky (dříve Českomoravská vinohradnická a vinařská unie) byl založen 24. 6. 1993 ve Velkých Bílovicích. Vznik SV ČR byl vynucen hospodářsko politickou situací. SV ČR hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína prostřednictvím jednotné organizace, jak v našem státě, tak vůči zahraničí. Podílí se na legislativním procesu “vinařského zákona” a předpisů EU. Je vydavatelem časopisu Vinařský obzor. Členem SV ČR jsou právnické i fyzické osoby podnikající v uvedených oborech a drobní vinaři prostřednictvím vinařských spolků v obcích. (kontakt: Ing. Petr Marcinčák – EKOVÍN – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s., tel.+420 736 489 351, petr@marcincak.cz).

Soutěž Česká biopotravina je pořádána již posedmnácté. Svaz PRO-BIO se po jedenácti letech stal samostatným vyhlašovatelem soutěže. Do roku 2011 byla soutěž vyhlašována ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky.