Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.5.2021

PS k SZP k tématu Financování cílů SP SZP – 19. 5. 2021 10:00 – prezentace + záznam z jednání

Prezentace z pracovní skupiny a odkaz na záznam z jednání. Záznam je na uvedeném linku se stažení do 19. 6. 2021.

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/EbhRlR0FLRtGm4YtCw2afbMBHYW99oMGZP5aFz3gaeqYtQ

prezentace PS 19_5_2021 financování SP final

Podklady na PS 19.5.2021_verze 17.

Kopie – Podklady pro PS – sazby dotací

podklad PS Financování

KARTY INTERVENCÍ podklady pro NNO sot