Kdo hledá, najde...

Výskyt vlka v ČR a přístup MŽP

Výskyt vlka v ČR a pastevní způsob chovu zvířat, který je základním pilířem ekologického zemědělství, se dostávají významným způsobem do střetu. MZe bohužel doposud vnímalo tento problém jako marginální, nikoliv jako problém, který v případě jeho přehlížení může vést k opouštění pastvin a managementů s tím spojených. MŽP zase více než vlk zaměstnává kůrovcová kalamita a stojí v tomto případě spíše na straně vlka než na straně zemědělců.

Opatření, která MŽP v souvislosti s prevencí před útoky vlka navrhuje, jsou přitom v mnoha případech mimo realitu zemědělské činnosti a navíc neúčinná. Vše je dále komplikováno resortismem, častou neznalostí kompetentních pracovníků, obavou z mínění veřejnosti a rozpočtovými omezeními. Do toho vstupuje Ministerstvo financí, které jak se zdá z posledního vývoje, odmítá poskytovat plnění za náhradu škody vzniklé zemědělcům v řádné výši.

Z výše uvedených skutečností lze vyčíst, jak významný problém může vlk v ČR způsobit, pokud by ze stavu 70-100 kusů dnes (zdroje se různí), jeho počet vzrostl až na 1000 kusů, jak pro České některé zdroje uvádí.

Svaz se snaží v této oblasti hájit zájmy ekologických zemědělců, které jsou někde na pomezí mezi ochranou přírody a živočišných druhů a zemědělským hospodařením. Níže najdete zápis z pracovní skupiny na MŽP, jejíž vznik jsme iniciovali a další související dokumenty. Nově také bude probíhat notifikace na preventivní opatření, tedy krytí nákladů, u kterých Evropská komise umožnila až 100% plnění. V současnosti také jednáme s MZe i dalšími nevládními organizacemi o možných společných řešeních. Pokud k tomuto tématu máte jakékoli otázky, nebo návrhy, neváhejte se na nás obrátit.

Dokumenty k tématu:

Vlk-zemdel organizace-zapis 20181123

Vlk_nahrada_skod

Vlk_legislativa_management