Kdo hledá, najde...

Materiály ke Společné zemědělské politice – březen 2019

První návrh ze strany MZe k SZP a EZ po roce 2023 a zápis z pracovní skupiny k EZ – všimněte si zejména návrhu ze strany Zemědělského svazu a AK ČR na podmínku pro platbu na EZ, kdy ekologický zemědělec bude 50 % platby na ha z.p. dostávat za to, že produkt prodá jako bio někomu, kdo jej jako bio také uvede na trh! Tento alarmující návrh se nám v první fázi vyjednávání na MZe podařilo „smést ze stolu“, nicméně určitě se vrátí na pracovní skupině Monitorovacího výboru PRV, kde samozřejmě máme své zastoupení a budeme proti tomuto návrhu ostře vystupovat.

Upravené analýzy ze strany ÚZEI – tyto analýzy jsou velmi důležitým zdrojem dat a informací pro nastavení SZP. Na základě těchto analýz budou tvořena např. tzv. EKOSCHÉMATA. Pokud si uvědomíme, že rozpočtový návrh pro ekoschémata může tvořit až 40 % 1. pilíře SZP, tak je jasné, o jak velký objem finančních prostředků se bude jednat a že nastavení pravidel pro ekoschémata nabízí potenciál i ohrožení.

Kompromisní návrhy připomínek k SZP, které jdou na čtení do Zemědělského výboru EP 2. a 8. 4. 2019 (pouze v AJ).

Pozvánka na seminář ke SZP do Poslanecké sněmovny ČR na 1. 4. 2019.