• Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Aktuality

17.2.2020

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro přípravu Společné zemědělské politiky 2021-2027

Dobré životní podmínky zvířat a antimikrobika (dále jen PS)

Zápis z PS DŽPZ a ATM

Prezentace antimikrobika