Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.1.2023

Zápis z 1. zasedání MV SP SZP 2023–2027

Zápis z 1. zasedání MV SP SZP 2023–2027, které se konalo 15. prosince 2022 online přes MS Teams. K návrhu zápisu byly v rámci procesu připomínkování vzneseny připomínky, které byly zapracovány do konečné podoby zápisu. Prezentace a podklady z jednání naleznete na internetových stránkách MZE: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/monitorovaci-vybor/zapis-z-1-zasedani-mv-sp-szp-2023-2027.html .

Zápis ze zasedání 1. MV SP SZP 2023-2027