Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.3.2021

Vyhodnocení dotazníkového šetření – Spokojenost se službami infolinky SZIF 2021

Ve dnech od 28 1. 2021 do 19. 2. 2021 bylo provedeno Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) dotazníkové šetření týkající se spokojenosti se službami infolinky. Vyplněné dotazníky zaslalo 2215 respondentů.

SZIF by chtěl tímto poděkovat všem respondentům za zpětnou vazbu. Jsme rádi, že téměř 94 % z Vás bylo spokojeno s našimi službami. Vašimi připomínkami a náměty, které jste nám zaslali, se budeme zabývat a poslouží nám k dalšímu zkvalitňování tohoto informačního servisu.

Výsledky dotazníkového šetření