Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.8.2021

Vyhodnocení dotazníkového šetření k podávání Jednotné žádosti v roce 2021

Ve dnech od 17. června do 12. července 2021 bylo provedeno Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) již po několikáté dotazníkové šetření, týkající se podávání Jednotné žádosti (dále jen JŽ) v roce 2021.

Osloveni byli všichni žadatelé, kteří v roce 2021 formou JŽ zažádali o zemědělské dotace. Vyplněné dotazníky zaslalo 2 577 respondentů.

SZIF by chtěl tímto poděkovat všem respondentům za zpětnou vazbu. Vašimi připomínkami a náměty se budeme zabývat a pokusíme se většinu z těchto konstruktivních připomínek realizovat pro příjem žádostí v roce 2022.

Výsledky dotazníkového šetření