Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.8.2017

Přihlaste se – Česká biopotravina 2017

Dovolujeme si Vás informovat, že i v letošním roce je možné se přihlásit do soutěže Česká biopotravina.

I v letošním ročníku výherci jednotlivých kategorií soutěže Česká biopotravina budou mít snazší přístup k dotacím. Nově se totiž stalo získání cenění preferenčním kritériem pro projektové opatření v Programu rozvoji venkova, a to v podopatření 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Bioproducenti, jejichž výrobky porota vybere jako nejlepší, si tak budou moci připočítat 10 preferenčních bodů, které ovlivní rozhodování o získání případné dotace.

Kromě „bodů“ získá výherce ještě inspirativní vícedenní zájezd na veletrh BIOFACH 2018, a to díky dlouholetému partnerovi soutěže – PROveletrhy, s.r.o., oficiálního zastoupení BIOFACHu pro ČR.

Nejlépe hodnocené biopotraviny – vítězové jednotlivých kategorií pak mohou jejich výrobci označit logem s označením daného ročníku soutěže.

16. ročník soutěže Česká biopotravina je organizován PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců. Výrobci biopotraviny, certifikované a označené evropským nebo i národním logem pro biopotraviny, ji mohou přihlásit do čtyř soutěžních kategorií: Biopotraviny živočišného původu, Biopotraviny rostlinného původu, Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny a ostatní potravinářské výrobky a Biovíno.

Soutěž biovín je organizována ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky, o. s., a uzávěrka přihlášek je 9. srpna 2017. Ostatní biovýrobky lze přihlašovat až do 10. srpna 2017.

Vzorky přihlášených výrobků k hodnocení je nutno doručit na centrálu Svazu PRO-BIO do 15.8.2017Vzorky výrobků čerstvých nebo vyžadujících delší tepelnou úpravu je nutné dodat v poživatelné formě nejpozději 22.8.2017 do 9:00 hod. na adresu zasedání poroty (SZPI Praha).

Více informací a přihlášku naleznete na – http://pro-bio.cz/Projekt/Ceska-biopotravina/

Vyhlášení vítěze se uskuteční v rámci kampaně Září – Měsíc biopotravin. Slavnostní předání ocenění pak proběhne 9. září 2017 v Praze.

Soutěž probíhá pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Klanici.