Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.2.2017

Semináře: Jak správně značit potraviny

Státní zemědělský intervenční fond a Potravinářská komora si Vás dovolují pozvat na seminář

Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2017.

Během semináře se dozvíte obecné informace a pravidla o soutěži Regionální potravina v roce 2017, včetně legislativních požadavků na označování potravinářských výrobků, které budou doplněny praktickými zkušenostmi a ukázkami zástupců SVS a SZPI v daném kraji. V rámci semináře bude možné konzultovat s přednášejícími i konkrétní případy značení jednotlivých výrobků.

Bližší informace včetně termínů /uvedeno v kalendáři akcí/, míst konání a harmonogramu semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Závazné přihlášky na akci zasílejte na email: svobodova@foodnet.cz s uvedením jména, příjmení a společnosti, společně s vybraným termínem a místem konání (maximální kapacita míst je omezena).

SEMINÁŘ JE ZCELA BEZPLATNÝ.

pozvánka_semináře RP 2017