Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.11.2022

Seminář Hodnocení půdních vlastností pro zemědělce

Pozvánka na seminář Hodnocení půdních vlastností pro zemědělce

Místo a čas konání: 28.11.22 od 9:00 hodin, Lebedov 108, 768 02 Zdounky

Program semináře:

9:00 – 9:30           Příjezd a představení účastníků

9:30 – 10:30         Půdní vlastnosti – informace z LPISu; Ing. Petr David

10:30 – 11:30       Ochrana půdy v závislosti na dotačních pravidlech – pravidla DZES, ekoschémata; Bc. Kateřina Urbánková

11:30 – 12:00       Občerstvení

12:00 – 14:00      Ochrana půdy v závislosti na dotačních pravidlech – nové evidenční povinnosti – evidence hnojení, bilance živin, EZ;

Bc. Kateřina Urbánková

Svoji účast potvrďte na tel: 774 710 391 (Ing. Petr David) nebo na mail: ingpetr.david@centrum.cz do 22.11.2022.

Pozvánka