Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.2.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Projektová lesnická opatření – 12. 2. 2021 10:00 – prezentace, chat + záznam z jednání

Prezentace z dnešního jednání pracovní skupiny, kopie chatu a záznam.

Záznam bude na uvedeném odkazu ke stažení do 12. 3. 2021.

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/EcE5T-hFWVZApTUvDAhREbAB5fvemu-mIyR5oK_LD57KVQ

Prezentace na projektové lesy 12.2.21

chat