Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.3.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Ošetřování travních porostů – 9. 2. 2021 11:00 – zápis

Zápis z jednání pracovní skupiny k tématu Ošetřování TP, která se uskutečnila dne 9. 2. 2021.

Zápis obsahuje reakce na vznesené připomínky jak v rámci diskuse, tak co se týče chatu.

Zápis PS OTP_final