Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.2.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Ošetřování travních porostů – 9. 2. 2021 11:00 – prezentace, chat + záznam z jednání

Prezentace z jednání, kopie chatu a odkaz na záznam PS.

Záznam je na uvedeném odkazu ke stažení do 9. 3. 2021.

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/EdjcRMOOUlxPgRI9xMbEmxEBcXicUs7LlpTYs89a_XAVTA

prezentace

chat