Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.2.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Omezení pesticidů – 23. 2. 2021 11:00 – prezentace, chat, záznam z jednání, dokument – V. Bittner

Prezentace z dnešní pracovní skupiny, kopie chatu a záznam z jednání.

Záznam z jednání je na uvedeném odkazu ke stažení do 23. 3. 2021.

V příloze rovněž naleznete materiál, na který dnes ve svém vystoupení odkazoval pan Vít Bittner.

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/EUa4j5YDBbpLlyTjTU395Z8BDl5ywwjn7mVWgT4x7pE6kg

PS_9_Omezení_pesticidů

chat – PS 23_2_2021

Agroenvi citlivé zóny NÁVRH – Vít Bittner