Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.4.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Klima – 13. 4. 2021 11:00 – podkladový materiál + link pro přihlášení

On-line jednání pracovní skupiny k budoucí podobě SZP k tématu Klima, které se uskuteční dne 13. 4. 2021 od 11:00!!!

Podkladový materiál pro toto jednání ZDE

Link pro on-line přihlášení k tomuto jednání

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU5YzlkYzktMjU2YS00NmM4LTg5MzAtNjdlZTc0NjdmYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220ada72d-2f69-4a52-a416-082bc04347d4%22%2c%22Oid%22%3a%229402ed98-6d47-4a64-bee4-828073f44db1%22%7d

Jednání pracovní skupiny bude nahráváno a audiovizuální záznam poté bude k využití distribuován účastníkům jednání.