1.4.2021

Zápis z jednání pracovní skupiny k SZP – Generační obměna – ze dne 19. 3. 2021.

Zápis reaguje jak na připomínky vznesené přímo v rámci jednání, tak také na podněty zaslané prostřednictvím chatu.

Zápis