Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Generační obměna – 19. 3. 2021 10:00 – prezentace, záznam, chat + podklady pana Dufka

Prezentace z jednání pracovní skupiny ke generační obměně, záznam z jednání a kopie chatu.

Záznam je na uvedeném linku ke stažení do 19. 4. 2021.

 Prezentace PS Generační obměna 19. 3. 21

chat 19_3_2021

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/ET1CaM0Kxg1LnvTkN0GxG1sBKesT1FgcZKpqFf8bejnsBg

V elektronické podobě vystoupení pana Bohumíra Dufka na druhém ročníku konference „Budoucnost evropského zemědělství 2020“, pořádané formou videokonference v Evropském parlamentu a dále pak Informační zprávu sekce Zemědělství, rozvoje venkova, životního prostředí Evropského hospodářského a sociálního výboru – „Hodnocení dopadu SZP na generační obměnu“.