Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.2.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Ekologické zemědělství – 5. 2. 2021 10:00 – prezentace,chat + záznam z jednání

Prezentace z jednání pracovní skupiny, kopii chatu a záznam z jednání.

Záznam je na uvedeném odkazu ke stažení do 5. 3. 2021.

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/EdGwPTCcn1dHhvKZpZ2_EagBkumd0Bofl-vydUeNznm_lA

prezentace

chat