Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.4.2018

Počtvrté proběhl na Bio stylu Festivalu Evolution blok přednášek o biopotravinách a ekologickém zemědělství

Praha, 28. března 2018; V sobotu 24. března proběhl na Bio stylu v rámci Festivalu Evolution tradiční odborný blok přednášek věnující se aktuálním tématům ze světa biopotravin a ekologického zemědělství. Přednáškový blok letos již podruhé pořádala nevládní organizace PRO-BIO LIGA, která informuje a inspiruje o světu biopotravin pod hlavičkou lovime.bio.

Letošní naučně-zábavní blok přednášek s názvem „Od vidlí po vidličku“přiblížil účastníkům v průběhu tří svých částí cestu biopotravin od farmáře a dění na poli, přes zpracování a výrobu až do jídelny a konečné čarování v kuchyni. Celým programem posluchače prováděla Bára Hernychová, odbornice na zdravý životní styl a biopotraviny.

Hlavním tématem první přednášky se stala půda a přístup k ní. Martin Rosenbaum z rodinné farmy Lukava představil příběh svého hospodářství, a především své zkušenosti s obtížným přístupem k zemědělské půdě a možností hospodařit šetrně a ekologicky pro mladé a začínající hospodáře. Odpověď na tuto otázku – řeší celá Evropa, mimo jiné i organizace sdružené v mezinárodní síti Access to Land, které natočily dokument popisující různé občanské iniciativy ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Itálii a Rumunsku snažící se o usnadnění přístupu k půdě pro ty, kteří chtějí hospodařit zodpovědně. Dokument je k zhlédnutí na: bit.ly/dokument_o_pude

Druhým tématem se stala výroba kvalitních potravin, konkrétně pokrmů z netradičních zapomenutých obilovin jako jsou různé druhy pšenice (jednozrnka, dvouzrnka, červená pšenice, špalda), čirok, proso, pohanka. Jejich úžasné výživové vlastnosti i nenáročnou přípravu v kuchyni přiblížil Martin Hutař, zakladatel a spolumajitel obchodní společnosti PRO-BIO, která patří k největším producentům biopotravin u nás. Právem tyto plodiny označuje za super potraviny českého původu. Na své si přišli i milovníci masa a masných výrobků. Jiří Pykal z Biofarmy Sasov, která se specializuje na chov přeštických černostrakatých prasat a slaví letos 20-leté výročí od vstupu do systému ekologického zemědělství, prozradil jaký vliv má způsob chovu zvířat, průběh porážky a samotné zpracování na kvalitu výsledných masných výrobků, tato data navíc pocházejí ze spolupráce mezi farmou a Výzkumným ústavem živočišné výroby, která je dobrým příkladem propojování výzkumu a praxe. Andrea Hrabalová z PRO-BIO LIGY pak uzavřela druhý blok přednáškou o přemíře log, známek a značek na potravinách a informovala o značkách kvality, kterým se dá věřit.

Třetím a závěrečným tématem byly dobré příklady zapojení biopotravin ve stravování, které představily hned čtyři vedoucí školních jídelen: Renáta Černá, ZŠ Dobřany u Plzně, Iveta Garciová, MŠ Semínko Praha, Olga Chlápková, ZŠ Waldorfská Pardubice a Romana Opršalová, ZŠ Český Brod. Hrdinky školního stravování odhalily, jaké jsou radosti a strasti zapojování biopotravin a vůbec eticky, environmentálně i zdravotně pestřejšího jídelníčku do školní stravy. Všechny vedoucí jídelen se shodly, že vyšší cena biopotravin není nepřekonatelnou překážkou pro velké, ale překvapivě ani pro malé jídelny. Ceny obědů se nezvýší do míry, která by nebyla pro rodiče přijatelná a eventuální překročené náklady se vyrovnají v ostatních dnech či týdnech. O poznání větší bariérou je dostupnost potřebného objemu, termíny dodání a celková logistika. Podobné zkušenosti má i sama PRO-BIO LIGA, která v současné době realizuje projekt „Učíme se vařit bio“ cílený na studenty a pedagogy středních odborných škol gastronomického zaměření. Více informací k tomuto projektu naleznete na www.lovime.bio/programy-skoly.

„Blok přednášek věnovaný tématům ekologického zemědělství a biopotravin proběhl v rámci jarního Festivalu Evolution letos již počtvrté. Jelikož naší snahou je, aby se principy ekologického zemědělství staly součástí českého zemědělství a biopotraviny automatickou volbou spotřebitelů, budeme i nadále realizovat řadu vzdělávacích a propagačních akcí mezi spotřebitelskou veřejností. Proto je naším zájmem, aby přednášky o bio tématech a další aktivity v rámci festivalu pokračovaly i v příštích letech“, říká koordinátorka programu Andrea Hrabalová z PRO-BIO LIGY.

Blok přednášek připravila PRO-BIO LIGA v rámci projektu „Vzdělávání a osvěta o ekologickém zemědělství v ČR“, který je financován Ministerstvem zemědělství a podpořen společností KEZ o.p.s.

Přednášky byly nahrány a budou brzy k dispozici na našem youtube kanále: bit.ly/YouTube_lovime_bio. Fotografie z akce jsou k využití zde.

 Kontakt pro více informací:

Andrea Hrabalová, andrea@biospotrebitel.cz, tel: 737 852 515

PRO-BIO LIGA je odborná pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců zaměřená na propagaci a osvětu biopotravin a systému ekologického zemědělství mezi spotřebitelskou veřejností. Liga zprostředkovává rozcestník informací a zajímavostí ze světa ekologického zemědělství, bio a místních potravin od roku 2002 na stránkách www.lovime.bio (dříve www.biospotrebitel.cz).

Tisková zpráva