Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.5.2019

Informace o možnostech urychlení procesu získávání pracovníků z Ukrajiny

V dubnu letošního roku se z iniciativy ministra zemědělství konalo jednání s ministerstvy implementujícími projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ (dále jen Projekt).

Důvodem tohoto jednání bylo získat náměty, jak co nejvíce urychlit procedurální postupy související s vyřizováním žádostí českých firem o ukrajinské pracovníky, jejichž potřeba v poslední době vzrostla zejména v souvislosti s nutností likvidace následků kůrovcové kalamity.

V návaznosti na toto jednání zorganizovalo Ministerstvo zahraničních věcí workshop pro zaměstnavatele a garanty Projektu, během kterého bylo identifikováno několik možností, jak uvedený proces při stávajících legislativních podmínkách co nejvíce urychlit.

Kromě toho Ministerstvo práce a sociálních věcí požádalo generální ředitelku Úřadu práce ČR o maximální zkrácení lhůty pro provádění testu trhu práce.

Ministerstvo zemědělství navíc připravuje podklad pro jednání vlády, kterým bude potřeba pracovníků do lesnictví vládou uznána za prioritní záležitost.

Všechny možnosti vyplynulé z výše uvedených jednání včetně jejich popisu a postupu jsou obsaženy v přiloženém dokumentu.

Z uvedených možností se jeví jako nejvýhodnější varianta souběžného podání žádosti o krátkodobé pracovní Schengenské vízum a o jiný dlouhodobý pobytový titul za účelem zaměstnání. Schengenské vízum je vyřízeno do 1 týdne, zaměstnanec může ihned vycestovat, a v mezičase probíhá proces pro vyřízení dlouhodobého pobytového titulu.

Zpracované možnosti reflektují současný legislativní stav, který v nejbližší době dozná změn, neboť v legislativním procesu se nachází novela Zákona o pobytu cizinců, která bude reagovat na některé nejpalčivější problémy spojené s vyřizováním žádostí a následným zaměstnáváním cizích pracovníků – zkrácení testu trhu práce, zkrácení lhůt prověřování žádostí Ministerstvem vnitra, znemožnění fluktuace zahraničních pracovníků se zaměstnaneckou kartou mezi zaměstnavateli po dobu 6 měsíců, zjednodušení administrativních kroků souvisejících se změnou bydliště pracovníka, apod. Po přijetí této
novely připraví Ministerstvo zemědělství další materiál informující zaměstnavatele o nových podmínkách přijímání pracovníků.

Veškeré aktuální informace o Projektu a souvisejících aktivitách resortu naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/zahranicni-pracovnici/.Opatření pro urychlení procesu získávání pracovníků z UA