Aktuality

21.10.2016

Seminář: Vzdělávání: Sdružování zemědělců jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Celý článek
13.10.2016

Seminář: Vzdělávání: Zpracování masa I.

Celý článek
12.10.2016

Pozvánka: III. republikové setkání KPZek

Celý článek
11.10.2016

Seminář: Vzdělávání: Zpracování obilovin

Celý článek
11.10.2016

3.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Celý článek
07.10.2016

Sýry z ekologických farem na prvních místech - ocenila je mezinárodní porota v anonymní soutěži

Celý článek
21.10.2016

Seminář: Vzdělávání: Sdružování zemědělců jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Pozvánka na druhý ze seminářů z cyklu FINALIZACE BIOPRODUKCE A MOŽNOSTI JEJÍHO ODBYTU.

Téma: SDRUŽOVÁNÍ ZEMĚDĚLCŮ JAKO CESTA KE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI NA TRHU

Termín: 8.11.2016

Čas: 8.30 – 16.00

Místo konání: Mitrovsky Restaurant s.r.o., Mitrov 9, 592 53 Strážek |  GPS: 49.4396472N, 16.2178583E

PROGRAM:
8.30 – 9.00 prezence
9.00 – 10.00 Dotační možnosti PRV na sdružování Ing. Alexandra Brzezná, Ministerstvo zemědělství - oddělení projektových opatření II, odbor Řídicí orgán PRV
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
10.00 – 11.00 Národní podpory na sdružování zemědělců Kateřina Urbánková, Svaz PRO-BIO
11.00– 11.45 Příklad dobré praxe – České biomléko, vize České biomaso – Ing. Miloš Pátek
11.45 – 12.30 oběd
12.30 – 14.30 Exkurze Mitrovsky Angus, bourána a masná výroba - Aleš Hatlák
14.30 – 14.40 coffee break
14.40 – 15.30 diskuze (sdílení zkušeností a networking)
15.30 – 16.00 závěr

Přihlášky do 4. 11. 2016 emailem na: sylva.horakova@pro-bio.cz nebo telefonicky na 604115762.
Akci finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR. Seminář je bezplatný, dopravu na místo si hradí každý účastník sám. Občerstvení zajištěno.

Přiložené soubory