Kdo hledá, najde...

Zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby spolek PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s. zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem pravidelného zasílání tematických novinek po dobu mého členství ve Svazu PRO-BIO.

Souhlas uděluji:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.
Nemocniční 1852/53
787 01 Šumperk

IČ: 69601267
DIČ: CZ69601267
ID datové schránky: fd8et8b

Telefon: 583 216 609
E-mail: pro-bio@pro-bio.cz

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to po dobu mého členství ve Svazu PRO-BIO. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).