Kdo hledá, najde...

Úspěšné pěstování luskovin ve směsi s obilovinou

20.10.2020

Úspěšné pěstování luskovin ve směsi s obilovinou

Autor: FiBL
Překlad: Radomil Hradil

Popis:

Péče o ornou půdu, její ochrana proti zaplevelení, stejně jako nezbytnost jejího obohacování o organický dusík a současně potřeba zajistit výživu hospodářských zvířat kvalitními bílkovinnými krmivy domácího původu (omezení dovozu sóji), byla impulsem k překladu publikace Úspěšné pěstování luskovin ve směsce s obilovinou.

Na základě výsledků víceletých pokusů prováděných výzkumným ústavem FiBL se jako alternativa k dovozu krmných luskovin nabízí pěstování vybraných krmných luskovin ve směsce s obilovinou. Společné pěstování krmných luskovin a obilovin bylo již dříve rozšířené jako možnost výroby siláže. Publikace představuje možnosti nechat takovouto směsku dozrát, nesklízet ji na siláž, nýbrž na zrno. Je zde uvedeno srovnání monokultura versus směska; popsány osvědčené směsky; agrotechnika.

Publikace je dostupná také v tištěné podobě.

Stáhnout publikaci Ke stažení zdarma