Kdo hledá, najde...

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2024

14.2.2024

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2024

Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců vydal Seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního, pšenice jarní a pšenice ozimé pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení ve sklizňových letech 2020-2023.

Cílem SDO je usnadnit orientaci v sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách.

Organizováním zkoušek pro SDO pro EZ je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), garantem zkoušení je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Odborná komise, která na zkoušení dohlíží, uděluje odrůdám doporučení:

  • předběžně doporučené – odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení,
  • doporučené – odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení,
  • odrůdy ostatní – odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Kompletní přehled výnosových výsledků a hospodářských vlastností odrůd včetně informací o zkušebních lokalitách najdete v Seznamu doporučených odrůd pro EZ 2024.

Stáhnout publikaci Ke stažení zdarma