Kdo hledá, najde...

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2022

24.1.2022

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2022

Právě vychází Seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního, pšenice jarní a pšenice ozimé pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení ve sklizňových letech 2018-2021.

Cílem SDO je usnadnit orientaci v sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách.

Organizováním zkoušek pro SDO pro EZ je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), garantem zkoušení je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Odborná komise, která na zkoušení dohlíží, uděluje odrůdám doporučení:

  • předběžně doporučené – odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení,
  • doporučené – odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení,
  • odrůdy ostatní – odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Kompletní přehled výnosových výsledků a hospodářských vlastností odrůd včetně informací o zkušebních lokalitách najdete v Seznamu doporučených odrůd pro EZ, který vydává ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců.

Stáhnout publikaci Ke stažení zdarma