Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.11.2016

Produkce osiv v ekologickém zemědělství


Autor: Samsonová P.
Rok vydání: 2012
Počet stran: 128

Popis

Publikace informuje spotřebitele bioosiv i jejich pěstitele. Přináší rady k pěstování a ochraně obilnin pěstovaných v EZ pro semena (pšenice setá, oves setý, tritikale, pšenice dvouzrnka, bezpluchý ječmen, proso a pohanka obecná), k produkci osiv travin, luskovin a jetelovin, olejnin a semenaření jiných krmných plodin – svazenky, a k semenářství zelenin. Publikace uvádí také povolené ochranné prostředky, varuje před škůdci a bude užitečná nejen pro profesionální semenáře.

Objednat položku Cena: 60,- Kč