Kdo hledá, najde...

Bez půdy to nepůjde

31.8.2020

Bez půdy to nepůjde

Shrnuje základní informace o půdách a jejich využívání v České republice a informuje o významu půdních organismů a biologických procesů v půdě i o širších souvislostech využívání půdy (agroekosystémy, střídání plodin, emise skleníkových plynů z půd).

Autoři: Milostav Šimek, Martin Bartuška, Miloslav Devetter, Jan Frouz, Radka Hauerová, Václav Krištůfek, Alena Lukešová, Tomáš Picek, Karel Tajovský, Zuzana Urbanová

Vydalo Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie, České Budějovice 2020

Stáhnout publikaci Ke stažení zdarma