Kdo hledá, najde...

TEAM#UP

Číslo projektu: 101103653
Doba trvání:
15.6.2023 – 14.7.2027

 

 


Popis projektu:

Hlavním cílem projektu TEAM#UP je vytvořit učební osnovy a výukové materiály na téma „obnova stanovišť“, a odstranit tak rezervy v oblasti ekologického odborného vzdělávání a přípravě (VET). Projekt reaguje na pokračující úbytek biologické rozmanitosti a degradaci stanovišť s cílem posílit funkčnost a schopnosti ekosystémů v souvislosti se změnou klimatu. Na vývoji těchto osnov a výukových materiálů spolupracují čtyři odborné školy z Německa, Norska, Španělska a České republiky s vědci a odborníky z praxe z těchto čtyř zemí: 1 – multifunkční a udržitelné využívání půdy v zemědělských systémech (Německo), 2 – obnova staré infrastruktury, ekologické kompenzace a krajinotvorba (Norsko), 3 – obnova v městské a venkovské krajině (ČR), 4 – obnova lesů a řízení rizik katastrof (Španělsko). Od podzimu 2024 budou tyto osnovy vyučovány na těchto čtyřech školách a dále rozvíjeny společně se studenty. Cílem projektu je vytvořit v rámci odborného vzdělávání generaci odborníků, kteří budou kvalifikováni pro zavádění klimaticky a environmentálně inteligentních řešení.

Více informací na webových stránkách projektu: https://www.teamup2restore.eu/


Koordinátor projektu:

Prof. Dr. Markus Meyer
Nationaler und Internationaler Naturschutz
Hochschule Anhalt
Strenzfelder Allee 28
D-06406 Bernburg
Tel: +49 3471 355 1113
E-Mail: markus.meyer@hs-anhalt.de

Ryan Campbell

Hochschule Anhalt
Strenzfelder Allee 28
D-06406 Bernburg
Tel: +49 177 9106799
E-Mail: ryan.campbell@hs-anhalt.de


Účastníci projektu

Prof. Dr. Markus Meyer
Prof. Dr. Anita Kirmer
Prof. Dr. Sabine Tischew
Prof. Dr. Marcel Heins
M.Sc. Vera Grünhage
M. Sc. Ryan E. Campbell

Další partneři projektu

Haldensleben Technical College (Německo)
Norges grønne fagskole – Vea (Norsko)
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola (Česká republika)
IES „El Palmeral“ (Španělsko)
Advanced Digital Innovation Center of the Valencian Community (Španělsko)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česká republika)
Norský institut pro výzkum přírody (Norsko)
Univerzita v Alicante (Španělsko)

Nadace kulturní krajiny Saska-Anhaltska (Německo)
Německá zemědělská společnost (Německo)
Hæhre Entreprenør AS(Norsko)
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (Česká republika)
AGRESTA S. COOP(Španělsko)
Evropská pobočka Společnosti pro ekologickou obnovu


Financováno programem Erasmus+, ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE

Financováno Evropskou unií

Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.