Kdo hledá, najde...

Porážka skotu na pastvě – částečné řešení je v dohledu

Dne 23.7. se v Praze na Ministerstvu zemědělství uskutečnilo jednání k porážce skotu na pastvě v podmínkách farmy. Jednání se zúčastnili jak zástupci MZe, tak SVS, Svazu PRO-BIO a ASZ. Jednání navazovalo na informace získané v rámci konference Bioakademie 2018 v Poděbradech, jejíž hlavním tématem byla porážka skotu na pastvě.

„Německo je prozatím jediný stát EU, kde místní legislativa umožnila v extenzivních chovech, kdy zvířata jsou celoročně na pastvě, skot porazit střelnou zbraní a v souladu s platnou legislativou zpracovat a uvádět na trh. To bohužel naše legislativa zatím neumožňuje, ale byla jsem velmi příjemně překvapena přístupem MZe i SVS a jejich ochotou bavit se o tom, že by mělo být umožněno chovatelům za dodržení jistých podmínek porážet zvířata přímo v podmínkách farmy a na pastvě, kde prožila celý svůj život. Právě pro extenzivně chovaná plemena, zejména plemena Highland, je to obrovský posun kupředu, protože nakládka i transport těchto kusů je zcela v rozporu s animal welfare, který prosazujeme,“ doplnila Kateřina Urbánková manažerka Svazu PRO-BIO, která se jednání účastnila.

Zásadní problémy tohoto způsobu porážky:

1)      Způsob porážky – porážka střelnou zbraní probíhá bez omráčení zvířete (usmrcení však lze považovat za omráčení, které vede k smrti zvířete) a střelením do hlavy zvířete dochází k poškození mozku, což je nyní kvůli BSE nemyslitelné,

2)      Hygienická legislativa – platná legislativa říká, že zvíře má být dovezeno na jatka živé.

„Z výše uvedeného plynou problémy, na které ale naše legislativa nestačí. Bude třeba změnit legislativu evropskou. Dobrou zprávou je, že k porážce přímo na pastvě chtějí přistoupit i Belgičané, Francouzi, Nizozemci a další. Vše jsme hodně diskutovali na IFOAM EU Farmers group setkání v Rumunsku a je dobře, že toto téma rezonuje napříč mnoha státy EU. Věřím, že společným tlakem na Evropskou komisi se podaří současnou legislativu upravit tak, aby tento způsob porážky umožňovala. Z hlediska zbraňové legislativy by to možné pravděpodobně bylo. Ale je dobré být připraven, až se legislativa EU v tomto zmírní a neztroskotat například na národní úpravě zákonů z hlediska balistiky, “ doplnila Urbánková.

SVS ve spolupráci s MZe navrhla na jednání částečné řešení formou „detašovaných pracovišť jatek“, což je možné upravit národní legislativou. Vlastník jatek uzavře se zemědělcem smlouvu o tom, že přímo na farmě se zřídí „detašované pracoviště jatek“ kde dojde k porážce a vykrvení zvířete a do hodiny pak bude kus přepraven přímo na jatka. Tak bude přímo na farmě, a třeba i na pastvině, legální porážkové místo schválené SVS.

„Jediné, na co v tomto řešení nyní narážíme, je personální kapacita SVS. Legislativa totiž říká, že zvíře před a po poražení má být veterinárně vyšetřeno. Na to SVS nemá lidi, kteří by to dělali. Ale věřím, že i toto se podaří vyřešit. Kde je vůle, je i cesta. “ uzavřela Urbánková.

Na jednání se mimo jiné probíralo také stanovení minimálních požadavků pro faremní jatka a bourárny, aby se umožnilo většímu počtu zemědělců realizovat svoji produkci přímo v podmínkách farmy.