Kdo hledá, najde...

Podkladové materiály z jednání MV PRV – 17. 10. 2018

Novela_2019_EZ_úplné znění

Novela_2019_AEKO_úplné znění

Novela_2019_PPO_úplné znění