Kdo hledá, najde...

OP LZZ Novinky z projektu zvýšení adaptability zaměstnanců

25.11.2016

Zahájení vzdělávacích akcí

(8. 6. 2012) – V květnu 2012, vzhledem k průtahům při schvalování Žádostí o podstatnou změnu v projektu, bylo započato s realizací vzdělávacích akcí. První seminář, na téma „Vedení pracovního týmu“, proběhl v Českých Budějovicích.
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu (ESF)